KAWAGOE HIGASHI HIGHSCHOOL

NEWS & TOPICS

最新情報

2020.09.22部活動《卓球部》
2020.09.20部活動《野球部》
2020.09.19部活動《新聞文芸部》
2020.09.19部活動《陸上競技部》
2020.09.19部活動《陸上競技部》
2020.09.17部活動《卓球部》
2020.09.15部活動《バトミントン部》
2020.09.14部活動《野球部》
2020.09.12お知らせ
2020.09.11部活動《野球部》
2020.08.24部活動《卓球部》
2020.08.24部活動《バトミントン部》
2020.08.21部活動《野球部》
2020.08.18部活動《少林寺拳法部》
2020.08.14部活動《野球部》
2020.08.11部活動《野球部》
2020.08.06部活動《水泳部》
2020.07.15お知らせ
2020.06.09お知らせ
2020.05.29お知らせ